Kępno - informacje


24.262
mieszkańców Kępna
11.795
mężczyzn
12.467
kobiet

3.858
w wieku przedprodukcyjnym

15.022
w wieku produkcyjnym

5.382
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

102
zawarto małżeństw

241
urodzeń

309
zgonów

-68
przyrost naturalny
miasto Kępno
dochody

168.890.976
wydatki

174.158.944
struktura wydatków Kępna

1.192.817
0,685%
Rolnictwo i łowiectwo

139.750
0,080%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

17.528.062
10,064%
Transport i łączność

11.692.065
6,713%
Administracja publiczna

3.418.159
1,963%
Gospodarka mieszkaniowa

96.716
0,056%
Działalność usługowa

4.966
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.146.944
0,659%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.807.956
1,038%
Obsługa długu publicznego

46.150.468
26,499%
Oświata i wychowanie

2.573.185
1,477%
Ochrona zdrowia

15.991.086
9,182%
Pomoc społeczna

12.095.595
6,945%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

47.684
0,027%
Edukacyjna opieka wychowawcza

31.438.966
18,052%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.358.117
1,928%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.457.896
1,411%
Kultura fizyczna i sport

23.018.516
13,217%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-19 14:52
REKLAMA
pogoda Kępno
0.5°C
wschód słońca: 05:36
zachód słońca: 19:56
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kępnie

kiedy
2024-05-10 18:30
miejsce
Hala Widowiskowo-Sportowa -...
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-17 19:00
miejsce
Hala Widowiskowo-Sportowa -...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-08 18:00
miejsce
Kino Sokolnia, Kępno, ul. Sportowa 3
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-13 18:00
miejsce
Hala Widowiskowo-Sportowa -...
wstęp biletowany