Kępno - informacje


24.375
mieszkańców Kępna
11.943
mężczyzn
12.432
kobiet

3.939
w wieku przedprodukcyjnym

15.161
w wieku produkcyjnym

5.275
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

80
zawarto małżeństw

248
urodzeń

290
zgonów

-42
przyrost naturalny
miasto Kępno
dochody

144.977.200
wydatki

137.119.168
struktura wydatków Kępna

772.328
0,563%
Rolnictwo i łowiectwo

8.820.216
6,433%
Transport i łączność

8.662.967
6,318%
Administracja publiczna

1.423.864
1,038%
Gospodarka mieszkaniowa

67.767
0,049%
Działalność usługowa

139.278
0,102%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

477.475
0,348%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

935.792
0,682%
Obsługa długu publicznego

40.174.128
29,299%
Oświata i wychowanie

1.168.842
0,852%
Ochrona zdrowia

7.900.378
5,762%
Pomoc społeczna

1.312.944
0,958%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

886.930
0,647%
Edukacyjna opieka wychowawcza

20.680.950
15,082%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.356.815
1,719%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.718.651
1,253%
Kultura fizyczna i sport

39.619.852
28,894%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-07 02:01
REKLAMA
pogoda Kępno
-6.8°C
wschód słońca: 07:16
zachód słońca: 16:48
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kępnie

kiedy
2023-02-09 20:00
miejsce
Cafe & Pub Gramophone, Kępno,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-11 18:00
miejsce
Hala Widowiskowo-Sportowa -...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-21 19:00
miejsce
Hala Widowiskowo-Sportowa -...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-27 19:00
miejsce
Cafe & Pub Gramophone, Kępno,...
wstęp biletowany